Yorumları

Rüyada Yılan Görmek | Rüyada Zehirli Yılan Görmek

Rüyada Yılan Görmek | Rüyada Zehirli Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek; çoğunlukla korku ya da dönüşüm sembolü olarak tabir edilir. Kültürler arasındaki en eski mitolojik sembol olarak adlandırılan yılan, birçok şeyin temsilcisi olarak görülür. Rüyada yılan görmek, bir yılan hayali kurmak, uyanıkken bir şeylerden korkulduğunun işareti olarak tabir edilir ya da gelecekle ilgili bazı değişikliklerin, ilk uyarıları olarak adlandırılır. Çoğu insan için uykuda yılan görmek; ürkütücü ve korkunç bir deneyim olsa da rüyadaki yılanın, uyanıkken nelerle ilişkili olduğuna da bakmak gerekir.

Aynı zamanda rüyanın kişiye nasıl hissettirdiği de önemlidir. Eğer rüyada yılan görmek, dehşet içinde uyanmanıza neden olmuşsa; bilinçaltında hayatınızla ilgili bir tehdit olduğu, düşünceleri zehirli bir kişi ya da kişilerin olduğunun göstergesi olarak yorumlanır. Rüyada yılan görmek; rüyayı gören kişinin panik yapmasına yol açarsa; hayatınızı tehdit edici kişi ya da olayların olmadığı hatta iyileştirici unsurların daha da çoğaldığı anlamına gelir.

İmamı Cafer-i Sadık Hz. rüyada yılan görmek konusunu; erkek evlada, gizli düşmana, ordu komutanlığına, bahta, murada, kadına, geçime, esenliğe sel felaketine, yöneticilik vasfına yorumlamıştır. Bunun yanında rüyada yılan görmek; bilincin dışında önemli birçok şeyin göstergesi olarak tabir edilir. Hem tehlikeli hem de iyileştirici etkisi vardır. Yani yılan zehirli düşünceler, korkular, endişeler, bir şeylerden kaçmayı gösteren negatif etkilere sahipken; dönüşmek, yenilenmek, büyümek ya da yeniden doğuş gibi pozitif sembolleri de ifade eder.

Rüyada yılan görmek konusunda yılan gizli düşmanın ifadesidir diyen İbn-i Sirin Hz.’in tabirine göre; rüyada evde yılan olduğunu görmenin, gizli düşman olmasının yanında, bu gizli düşmanın aile içinden birinin olduğuna delalet ettiğini söyler.

Rüyada Zehirli Yılan Görmek

Birçok rüya yorumcusuna göre rüyada zehirli yılan görmek; kötü olayların ortaya çıkmasına işarettir. Hayatınızda tehlikeli biri ya da birilerinin olduğu ya da tam tersi olarak, tehlikeli bir insan olduğunuza dair, ufak bir uyarı mahiyetinde de olabilir.

Diğer yandan rüyada zehirli yılan görmek; kötü ve aldatan davranışlar ve hayatın içinde bazı problemlerin olacağına dalalet eder. Aynı zamanda düşüncelerinizin zehirli olabileceğinin de göstergesi olarak adlandırılır. Hayatınızı zehirlediğiniz anlamını taşıyabilir.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek; çoğu kültürde kötülüğü ve ölümü temsil eder. Tehdit edici sembol olarak adlandırılan yılan, zamansız ölüme de kendinizi hazırlamanız gerektiği anlamında tabir edilir. Ruh temizliğini, net görüşü, doğru yolda olmayı sembolize eden rüyada beyaz yılan görmek, yere sağlam adımlarla bastığınızın da göstergesi olarak kabul edilir. Suda beyaz yılan görmek; ruhun temizlenmesi, yenilenmesi, ruhun arınması anlamını taşır. Aynı zamanda saflığı ve iyi niyeti de temsil eder.

Rüyada yılan görmek; yılanların sayısına, rengine, zehirli olup olmadıklarına göre de büyük önem taşır. Çoğu yorumcuya göre rüyada görülen beyaz yılanın tutulması da farklı yorumlanır. Rüyada bir beyaz yılanın elle tutulması durumunda;

 • Zayıf bir düşmanın olduğu
 • Yüksek mertebelere ulaşılacağı
 • Ahlak bakımından güzelliğe ve sevilmeye
 • Gönül huzuruna kavuşulacağına dalalet eder.

Dini bakımdan rüya tabirlerine rüyada yılan görmek farklı yorumlanmıştır. Buna göre ise rüyada beyaz yılan görmek; mal ve mülkün bereketinin artacağına, mülkte helal kazanç olacağına, vefalı çocukların olacağına yorumlanır.

Rüyada Boğa Yılanı Görmek

Rüyada yılan görmek; rüya tabircilerine göre farklı yorumlanır. Ancak her tabirin ortak noktasında yılan çeşidi, zehirli olup olmadığı, sayısı, ısırıp ısırmadığı, tutulup tutulmadığı gibi birçok unsur bulunur.

Rüyada boğa yılanı görmek; hayatınızda daralmış ve bunalmış olmanıza neden olan biri ya da birilerinin olduğuna ya da kişinin maddi yönden bir başkası tarafından köşeye sıkıştırılmasıyla alakalı olabilir. Biliniyor ki boa yılanları, avını boğarak öldürür. Rüyada boğa yılanı görmek; kişinin kendisini bastırılmış hissetmesi anlamını taşır. Diğer yandan hırs ya da birini alt etme arzusu olarak da tabir edilir.

Hamile Kadının Rüyasında Yılan Görmesi

Hamileyken rüyada yılan görmek, erkeğin ya da kadının görmesine göre de farklı yorumlanır. Hamile kadının rüyada yılan görmesi, iyi şansın olacağına işaret ederken, hamileliğin de sağlıklı şekilde geçirileceğini gösterir.

Ancak görülen yılanın rengi de bazı anlamlara gelir:


 • Hamileyken kara yılan görmek, bir erkek çocuğa dalalet eder.
 • Beyaz yılan ise, bir kız çocuğunun geleceğine işarettir.
 • Rüyada kırmızı yılan gören hamile kadının şans yakalayacağı, kendisine yakın birinin nişan ya da evlilik yapacağı anlamını taşır.
 • Yeşil yılan ise bereket ve sağlık anlamına gelir.

Bunun yanında hamile kadının rüyada yılan görmesi alimler tarafından da yorumlanmıştır. Alimlere göre hamile kadın rüyada yılan görürse; zahmetlice kazanılan mala, sıkıntıların ardından, istenilen zenginliğe kavuşmaya, itibara, zorluklar sonrasında toplu mal elde edileceğine ama kötü huylu kişiler tarafından zarara uğratılacağı şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyada Hamile Yılan Görmek

Yılanlarla ilgili yaygın birçok rüya vardır. Rüyada yılan görmek; kültürlere, yılanların cinsine ve sayısına, rengine, nasıl görüldüğüne göre değişir. Rüyada hamile yılan görmek; rüya sahibinin bulunduğu her ortamda başının beladan kurtulmayacağı ve kötü düşeceği anlamını taşır. Rüyaların kişilere özel anlamı olduğu ve insanların gerçek hayatlarına giden bir uyarı mahiyetinde olduğu düşünülürse rüyada yılan görmek, kişinin birtakım uyarıları dikkate alması gerektiği dikkate alınmalıdır.

Rüyada hamile yılan görmek; rüyayı gören kişinin kalbinin temizliğine ve Allah’a olan inancına yorulur. Bunun yanında ev içinde huzursuzlukların artması, eşler arasındaki ilginin, muhabbetin bitmeye başlaması, zorunlu ayrılıkları da gösterir.

Ev ya da Yatakta Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek; yılanın ısırmasına, saldırmasına göre de yorumlanır. Ev ya da yatakta yılan görmek, evi nasıl temsil ettiğinizle de ilgilidir. Yılan tamamıyla eviniz anlamını taşımanın yanında rüyada yılan görmek; aileyi, sorumlulukları, ekonomik durumu, zihnin içinde geçen en özel düşünceleri de sembolize eder.

Ev ya da yatakta yılan görmek; birçok anlama gelir:

 • Aileyle ilgili sorunlar
 • Mali problemler
 • Şu anda bulunulan evden memnun olmama

Aile ile ilgili sorunlarda çocuklarınızla kavga edebilir ya da eşinizin sadakatsizliğinden şüpheye düşmüş olabilirsiniz. Ailede yaşamıyorsanız, rüyada yılan görmek; bir ev arkadaşına ya da ev sahibine karşı duyulan kötü hislere işaret eder.

Rüyada Ölü Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek, aldatmayı ve günahı da temsil eder. Rüyada ölü yılan görmek korkunun sona erdiğini simgeler. Yani rüyayı gören kişinin değişime hazır olduğu, yeni başlangıçlar için kuvvet topladığı anlamını taşır.

Rüyada yılan görmek konusunda buradaki önemli nokta, yılanın uyanıkken size neyi ifade ettiğini düşünmektir. Rüyada ölü yılan görmek; görülen yılanın, uyanıkken size neyi ifade ediyorsa, onun sona ereceğini gösterir. Eğer yılanı öldürüyorsanız, sorunu temsili eden yılanın yenildiği ve sorunun üstesinden geldiğiniz anlamı çıkar.

Rüyada İki Başlı Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek, yılanların sayısına göre de yorumu değişen noktalara sahiptir. Rüyada iki başlı yılan görmek; kişinin bastırılmış korkularının temsilidir. Kişi iki farklı yöne çekilir ya da yaptıklarının çok önemli olmadığı anlamına gelir. İki başlı yılan görmek; ilerleyen sorunların yeniden gözden geçirmek, daha güçlü ve kararlı adımlar atarak karar vermeniz gerektiği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Yılan Tarafından Kovalanmak

Rüyada yılan görmek; kişileri korkutur ve normalde bu hiç de yadsınacak bir durum değildir. Ancak rüyada yılan görmek, bazı uyarıların da işareti olarak yorumlanır. Rüyada yılan tarafından kovalanmak, gereksiz endişelere işaret eder.

Bunun yanında rüyasında yılan tarafından kovalanan kişinin, içsel bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dalalet eder. Rüyada yılan tarafından kovalanmak; yılanın ifade ettiği kişi tanınmıyorsa, rüyayı gören kişinin, kendisini neyi rahatsız ettiğini de düşünmesi gerekir. Kişiyi strese sokan şeyler, hayatınızı zorlaştıran olaylar, gereksiz endişeler olabilir.

Rüyada Yılan Tarafından Isırılmak

Rüyada yılan görmek; kişiye birçok şey ifade edebilir. Rüyada yılanın nasıl hissettirdiği, ne tür bir yılan olduğu, yılanların rengi de rüya tabircilerine göre önemlidir. Rüyada yılan tarafından ısırılmak; kişinin başına gelen olaylar karşısında farkındalık kazanması anlamına gelir.

Yani rüyada yılan tarafından ısırılmak; kişiye yapılan bir uyanma çağrısıdır. Uyanıkken hayatınızda olan bir tehdit varsa, buna dikkat edilmesi gerektiği anlamını taşır. Yılan ısırığının görülmesi, aynı zamanda hayattaki acı tecrübeler olacağı ve bir dönüm noktası yaşayacağınıza işarettir.

Rüyada Su Yılanı Görmek

Rüyada yılan görmek; iki farklı ya da karşıt imgenin aynı anda düşüncelerde barındırılması olarak yorumlanır. Bu düşüncelerden bir tanesi yıkımı ve kötülüğü, bir tanesi yaşamı ve yenilenmeyi ifade eder.

Rüyada su yılanı görmek, tıpkı İmamı Cafer-i Sadık Hz. tarafından da tabir edildiği gibi sel olayına ve devletle ilgili işlere dalalet eder. Bunun yanında rüyada su yılanı görmek, farklı anlamlara da gelir.

 • Yakın akrabayla ya da bir arkadaşla iş kurulmasına
 • Prestij ve saygınlık kazanmaya
 • Yazlık ve kışlık ev sahibi olmaya
 • Fedakarlıkların karşılığının görüleceğine
 • Akrabalık ilişkilerinin düzeleceğini temsil eder.

Rüyada yılan görmek; yılanın türüne, sayısına, rengine göre değişkenlik gösterirken, yılanın sokması, ısırması, boğması, hiçbir şey yapmaması gibi hareketler de rüya tabirlerinin değişkenliğini gösterir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Yorumlari.net sitesine katkıda bulunmak için lütfen ulaşın.