Yorumları

Rüyada Ağlamak | Rüyada Kendini Ağlarken Görmek

Rüyada Ağlamak | Rüyada Kendini Ağlarken Görmek

Rüyada ağlamak; çoğu insan için tamamen olumsuzluk olarak görülür. Ancak rüyada ağlamanın, varlığından haberdar olunmayan birçok duygunun da ortaya çıkmasına neden olur ki bu da olumlu bir durumdur. Hemen herkesin başına gelebilecek bir durum olan rüyada ağlamak; kişinin rahatsız edici bir rüya gördüğünde ya da duyguları incelemenin zamanının geldiğinin de bir işareti olarak görülebilir. Alimlerin yorumlarına bakıldığında; İmam Nablusi Hz. rüyada hıçkırma şeklinde ağlamanın; Allah’tan korkulmasına, yağmur yağmasına ve rahmetin inmesine şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada ağlamak; gerçek hayatta birçok şey için ağlamayı ifade edebilir. Mutluluk için ağlamak, üzüntü için ağlamak, heyecanlanmaktan ağlamak, kızgınlıktan ağlamak gibi birçok durumda ağlanabilir. Gerçek hayatta olduğu gibi rüyada ağlamak eyleminin de birçok farklı anlamı olmasının yanında; nasıl ağlandığı, nerede ağlandığı, tek başına mı etrafında kişilerin olup olmadığı, sesli ağlanıp ağlanmadığı gibi birçok farklı detay, rüya tabircilerinin dikkat ettiği noktaların başında gelir.

Rüyada Babanın Ağladığını Görmek

Rüyada ağlamak; birçok objenin görülmesiyle oluşur ve buna anne ve babayı görmek de dahildir. Rüyada babanın ağladığını görmek, alışık olmadığınız bir durumla karşılaşacağınızı gösterir.

 • Hayatınızda büyük bir değişim yaşanabilir.
 • Mutlu bir hayatın kapıları aralanıyor olabilir.
 • Hali hazırdaki yaşantınıza ve tutumunuza bağlı olarak değişimlerden etkilenebilir ya da etkilenmeden kalabileceğiniz anlamına yorulur.

Rüyada babanın ağladığını görmek; yaşantı içinde ne ile karşılaşılırsa karşılaşılsın, olaylardan ders almaya ve başa gelecek her durumun iyi tarafından bakılmasına dalalet eder.

Rüyada Annenin Ağladığını Görmek

Rüyada annenin ağladığını görmek, birçok rüya yorumcusu tarafından, olumsuz olarak yorumlanır. Hayatın sefalet ve üzüntü içinde geçeceği, kasvetli bir dönemin başlayacağı, iş planlarının başarılı olamayacağı ya da sevilen bir kişinin ani ölümüyle tabir olunur. Rüyada annenin ağladığını görmek; rüyayı gören kişi için, gelecekte daha dikkatli olması için bir uyarı niteliğini taşır. Rüyada ağlamak, baskı ve stresi ön plana çıkarabilir. Bu rüyanın bir işaret olarak alınması ve hayatın ilerleyen dönemlerinde dikkatli olunması gerekir.

Rüyada ağlamak eylemi, hamile bir kadın tarafından görülmesi, hayırlara vesile olarak yorumlanır. Bebeğin doğumunun hızlı ve kolay olacağına yorumlanır. Hayırlı bir evlat getirmenin müjdecisidir. Eğer hamile olmayan bir kadın, rüyasında ağlayan anne görmesi durumunda; o kadının çocuk sahibi olacağına işaret eder.

Rüyada Başka Birinin Ağladığını Görmek

Rüyada ağlamak; kişinin kendini çaresiz ve üzgün hissettiğinin göstergesi olarak yorumlanır. Aslında rüyanın burada sizden istediği; tüm sorunları sümen altı etmek yerine, yaşanılan sorunların ele alınmasının gerekli olduğudur. Rüyada başka birinin ağladığını görmek; sizin için ya da bir iş arkadaşı ya da normal arkadaşın, yakın bir zamanda başının belaya gireceğine işarettir. Rüyada başka birinin ağladığını görmek ve ağlayan kişinin dişlerini göstermesi ise, sizin bir olay, bir dava karşısında, bazı önlemler almanıza işarettir.

Rüyada ölü bir insanın ağladığını görmek ise; kişiler arasında iyi bir ilişkinin olmadığı, kavgaların çıkabileceği, sorunlarla baş edebilmek için, sakin davranılması gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Sevinç Gözyaşı Dökmek

Rüyada ağlamak; farklı şekillerde gerçekleşebilir. Sessizce ağlamak, hıçkıra hıçkıra ağlamak, kısa süreli göz yaşı dökmek gibi çeşitleri olabilir. Kişinin rüyasında sevinç gözyaşı dökmesi; mutluluğa, refah bir hayat sürmesine işaret eder.

Çoğu alimlere göre kişi rüyada sevinç gözyaşı dökmek eyleminde bulunuyorsa, gerçek hayatta güzel haberlerin de alınacağına, mutluluktan gözyaşı dökeceklerine yorumlanır. İmam Gazali Hz. demiştir ki; rüyasında sevinç gözyaşı döken kişilerin hayatları değişir ve her şey yoluna girer. Çoğu rüya yorumcusuna göre, rüyada mutluluk gözyaşı dökülmesi, doğacak çocuk ile müjdelenir. Sevinçli bir olay için ağlanıyorsa kız çocuğuna, yüksek sesle ve boğulur derecesinde hıçkırarak ağlanıyorsa, erkek çocuğa yorulur.

Rüyada Ağlayan Bebek Görmek

Rüyada ağlamak; uyanıkken hayatta deneyimlenen her şeyin, rüyadaki duygu uzantısı olduğuna yorumlanır. Rüyada dökülen göz yaşları, birçok duygunun da ifadesidir. Rüyada bebeğin ağladığını görmenin ilim ve irfana açılan bir kapı olduğuna söylenen birçok yoruma göre; rüyayı gören kişinin eğitim almak istemesiyle eğitimini tamamlayacağı, bilgilerini insanlık yolunda harcayacağına yorulur.


Rüyada ağlayan bebek görmek; itibar kazanılmasına ve kişinin çevresindeki birçok kişi tarafından güzel anılmasına ve hakkında güzel konuşulmasına yorumlanır. Ağlayan bebek görmek; gerçekleştirilen işlerin, diğer insanlar için de prestij kazandıracağı anlamına gelirken, aile ve arkadaş çevresinde yapılan işlerin övüleceğine ve rüyayı gören kişinin, hayatı ve işi hakkında daha hırslı olacağına yorumlanır.

Rüyada Kendini Ağlarken Görmek

Birçok rüya yorumcusuna göre rüyada ağlamak; kişinin kişi ya da kişilere duygularını ifade etmek istediğine yorumlanır.

 • Bastırılmış öfkeli duygular
 • Kederlenmek
 • Öfkelenmek
 • Neşe ve ıstırap duymak gibi birçok duygu, rüyada ağlamak olarak kendini gösterir.

Rüyada kendini ağlarken görmek, olumsuzluğa işarettir. Duygu ve hislerin bastırıldığı şeklinde yorumlanır. Geçmişi hatırlamak istememek de yine kendini ağlarken görmek olgusunun bir yan tesiridir.

Kişinin histerik şekilde rüyada ağlamak eylemini göstermesi; geçmişi unutmak istemesinin yanında, çözülmesi gereken sorunların yaşandığına dalalettir. Böyle bir rüya sonrasında yapmanız gereken şey ise, neden ağladığınızı gözden geçirmektir. Böylece geçmişte hatırlamak istemediğiniz bir olayı çözümlemeniz ve sorunu gözden geçirmeniz önem kazanır.

Rüyada Sesi Çıkmadan Ağlamak

Hıçkırarak, sesi çıkmadan, gözünden yaş gelmeden rüyada ağlamak, farklı anlamlar ifade eder. Rüyada sesi çıkmadan ağlamak; bir şeyleri gizlemek, insanlardan kaçmak, gizlenmek, utanma duygusunun oluşması anlamına gelir. Alimlere göre; biri sesi çıkmadan ağlamak eylemini gösteriyorsa, yakın bir zamanda tanık olmak istemeyeceği bir olay yaşayacağını gösterir. Bu durum; kişinin kendisini ve çevresindekileri korumak adına sessiz kalması, vicdan azabı yaşamasına neden olacaktır.

Rüyada ağlamak eylemi farklı mekânlarda, yalnız başına ya da farklı insanların yanında oluşuyorsa, bu sefer tabirler çok daha farklı yönde gelişir:

 • Kişi kendi odasında sessiz şekilde ağlıyorsa, sevdiği bir kişi tarafından yapılan, olumsuz bir harekete tanıklık edeceğine yorumlanır.
 • Kişi başkasının yanında sessiz şekilde ağladığını rüyasında görürse, yeni kişilerle tanışma fırsatı olacağına dalalet eder.
 • Kişinin kendini sokakta sessiz şekilde ağladığını görüyorsa, kariyerinde yeni başlangıçların olacağına yorulur.

Rüyada ağlamak; sadece ağlamak eylemi olarak değil, bulunulan ortama, ağlamanın ne şekilde gerçekleştiğine göre de değişkenlik gösterir.

Rüyada Ağlarken Korkmak

Rüyada ağlamak, farklı duyguların ortaya çıkmasına neden olur. Rüyada ağlarken korkmak da bu duygulardan bir tanesidir. Rüyada ağlamak; kişinin yakın bir zamanda güzel haberlerle müjdeleneceği, tüm korkuların ve endişelerin yok olacağı, stresin azalacağı anlamına gelir.

Kişinin kendini ağlarken görmesi ve rüyada ağlarken korkmak; hayatın kurtuluşa ereceği ve rahatlamayı ifade eder. Rüyada ağlarken korkmanın anlamı ise, kaderin size gülümseyeceğidir.

Rüyada Başkası İçin Ağlamak

Rüyada ağlamak; kendini ağlarken, anne ya da babayı ağlarken görmek şeklinde olabildiği gibi, rüyada başkası için ağlamak eylemi de gösterilebilir. Rüyayı gören kişi, rüyasında başkası için ağlıyorsa; merhametli biri olduğunu, çevresindeki insanlara yardım etmeyi sevdiğini gösterir.

Rüyada başkası için ağlamak, farklı yorumlanabilir:

 • İyi niyetin göstergesidir.
 • Ağlanan kişinin, gerçek hayatta hasta olması durumunda, hastalığın iyileşeceğine yorumlanır.
 • Kişinin başına talihli olayların geleceğine yorulur. Devlet kapısında bir iş sahibi olunacağına, işlerin kolaylıkla çözümleneceğine dalalet eder.

Kişi rüyada ağlamak eylemin gerçekleştirirken, bir başkası için içtenlikle ağlıyorsa, rüyayı gören kişinin hayatında düzen ve dirliğin olacağına yorulur. Kişinin yaptığı hayırların hiçbirinin boşa gitmeyeceğinin de işaretidir.

Rüyada Birine Sarılarak Ağlamak

Rüyada ağlamak sırasında birçok faaliyet de gösterilebilir. Rüyada birine sarılarak ağlamak eylemi de bunlardan bir tanesidir. Rüyasında ağlarken birine sarıldığını gören kişinin, çevresinden yardım göreceğine yorulur. Bunun anlamı ise; rüyayı gören kişinin, çevresinde sevilen ve sayılan biri olduğu, merhamet sahibi olduğudur. Buna göre rüyayı gören kişinin çevresindeki insanlardan her konuda yardım göreceğine işaret edilir.

Rüyada birine sarılarak ağlamak, psikolojik olarak da yorumlanır. Kişi rüyada ağlamak eylemini sarılarak gerçekleştirdiğinde; sevgi arayışı içinde olduğunu anlayabilir. Sarılarak rüyada ağlamak eylemi, rüyayı gören kişinin sevdiği birine sarılması şeklindeyse; kişinin sarılarak ağladığı kişiden maddi ve manevi yönden yardım alacağına yorulur. Eğer kişinin sarılarak ağladığı kişi bir düşmanıysa; o kişinin tavır ve davranışlarında değişiklikler olacağına, düşmanın dost olacağına yorumlanır.

Rüyada Cenazede Ağladığını Görmek

Rüyada ağlamak, kişinin birçok farklı mekânda kendini görmesiyle gerçekleşebilir. Bu mekânlardan bir tanesi de cenazeler olabilir. Rüyada cenazede ağladığını görmek, çoğu insan için ürkütücü ve karanlık bir durum olarak görülebilir. Çoğu zaman bir ölüm ya da zarar görme olarak da tabir edilir. Ancak cenazede ağladığını görmek; işte terfi alınacağı, kârlı bir işe girileceği, heyecan getirecek iş fikirlerinin ortaya çıkmasına da yorumlanır.

Rüyada ağlamak, ne şekilde görülürse görülsün, gerçek hayatta bastırılan birçok duygunun ifadesi olarak görülürken; çoğu zaman bir ölüm ya da zarar görülecek bir işaretin belirtisi olarak kabul edilse de ağlamak, birçok rüya yorumcusuna göre, olumsuz yönünden çok olumlu yönünün olduğuna yorumlanır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Yorumlari.net sitesine katkıda bulunmak için lütfen ulaşın.